Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13:

I. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT 

– Từ ngày 1/1/2015 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp các phụ lục kèm theo

(Theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13)

II. Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ:

– Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
– Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.1. Doanh thu để xác định:– Là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:+ Căn cứ vào chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng (từ tháng 11 năm trước đến tháng 10 năm hiện tại).
+ Hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý từ quý 4 năm trước đến quý 3 năm hiện tại.

Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

Chú ý trường hợp sau: Những DN mới thành và hoạt động không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu như sau:– Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động chia (:) số tháng hoạt động (x) 12 tháng.

2. Những DN có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

– Những DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định.
– Những DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

– DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

=> Những DN trên phải gửi Thông báo đăng ký phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm.

(Trích Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014)

 

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu có phát sinh nhé!)

khuyến mại kế toán

Add Comment