Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Thứ nhất: Về việc xây dựng thang bảng lương… Read More