Cách làm hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn

Bộ hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn. Các tài sản bị hư hỏng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn không được bồi thường để các chi phí này được tính vào chi phí được trừ cần có những giấy tờ, hồ sơ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 78/201/TT-BTC. Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nếu Doanh nghiệp có hàng hàng, tài sản bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Hoặc 1 số trường hợp bất khả kháng khác (các khoản này không được bồi thường). Thì được tính vào chi phí hợp lý.

Điều kiện là:

 – Thứ nhất: Phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn cho doanh nghiệp mình.

Phần giá trị tổn thất không được bồi thường =  Tổng giá trị tổn thất – Giá trị DN bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường.

 – Thứ hai: Phải có Hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn đầy đủ.

Bộ Hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn đầy đủ. Bao gồm:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

Biên bản này do doanh nghiệp tự xây dựng, có chữ ký và xác nhận của chủ doanh nghiệp. Nhưng phải đáp ứng được các tiêu thức như sau:

  • Giá trị của hàng hóa hoặc tài sản bị hư hỏng, tổn thất.
  • Nguyên nhân dẫn đến sự tổn thất của hàng hóa, tài sản
  • Trách nhiệm về sự tổn thất của tổ chức, cá nhân.
  • Loại, số lượng, giá trị của hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).

 – Bảng kê xuất nhập tồn của tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Biên bản kiểm kê hàng hóa tài sản bị tổn thất

Trên đây là bộ hồ sơ, biên bản kiểm kê hàng hóa, tài sản bị tổn thất do hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh. Các bạn cần lưu ý để có bồ hồ sơ đây đủ, và các điều kiện khác để được đưa vào chi phí được trừ nhé!

LƯU Ý: Hồ sơ này phải được lưu trữ cẩn thận tại doanh nghiệp để trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế nếu có yêu cầu.

Ngoải ra trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất phẩm chất, hết hạn sử dụng không được bồi thường cũng sẽ được tính vào chi phí hợp lý.

khuyến mại kế toán

Add Comment